Projekty plakatów

Plakat w formacie A3

Plakat w formacie A3

Plakat w formacie B2

Plakat w formacie A3 i A4

Plakat o wymiarach 33x70 cm